Kepangkatan Perhubungan


Pegawai Dinas Perhubungan dalam menjalani aktivitasnya mempunyai peranan yang berbeda salah satu dapat dilihat dari pangkat yang dipakai di pundaknya. Tanda pangkat yang dikenakan oleh pegawai Dinas Perhubungan dibagi dalam 4 (empat) kelompok yakni sebagai berikut :

NomorGolonganPangkatGambar
1.Golongan IJuru Muda (I/a)
2.Golongan IJuru Muda Tingkat I (I/b)
3.Golongan IJuru (I/c)
4.Golongan IJuru Tingkat I (I/d)
5.Golongan IIPengatur Muda (II/a)
6.Golongan IIPengatur Muda Tingkat I (II/b)
7.Golongan IIPengatur (II/c)
8.Golongan IIPengatur Tingkat I (II/d)
9.Golongan IIIPenata Muda (III/a)
10.Golongan IIIPenata Muda Tingkat I (III/b)
11.Golongan IIIPenata (III/c)
12.Golongan IIIPenata Tingkat I (III/d)
13.Golongan IVPembina (IV/a)
14.Golongan IVPembina Tingkat I (IV/b)
15.Golongan IVPembina Utama Muda (IV/c)
16.Golongan IVPembina Utama Madya (IV/d)
17.Golongan IVPembina Utama (IV/e)
18-Menteri Perhubungan


Share ke Media Sosial ...